Asset management

De tijd om volgens vast stramien onderhoud te plegen is geweest. Niet elk weggedeelte heeft dezelfde onderhoudsbehoefte om te voldoen. Road Maintence Support wil tegen zo weinig mogelijke hinder en laag mogelijke kosten het areaal onderhouden. Wij geloven dat dit kan door het bijhouden en analyseren van onderhoudsgegevens. Zo onstaat iedere keer een beter beeld van de onderhoudsbehoefte van het areaal. Hiermee kan een effectieve planning worden opgezet zodat wordt onderhouden op plaatsen waar dat nodig is.