Infra-onderhoud

Bij het reguliere onderhoud van infra komen veel zaken kijken. Denk hierbij aan jaarlijks terugkerende zaken als het maaien van de berm of meterstrook of het reinigen van de goten en kolken. Ook herstel van geleiderail en asfaltschades komen voor. Door de langdurige samenwerking op de Coentunnel kunnnen we dit allemaal. Veelal met eigen materieel en met zelf geplaatste verkeersmaatregelen.