Schouwwerkzaamheden

Steeds meer is er de verplichting vanuit de opdrachtgever om een regelmatige schouwronde uit te voeren. Road Maintenance Support heeft hierin jaren lange ervaring op het areaal van de Coentunnel Company. Naast het aantoonbaar maken van het functioneren van het areaal, worden schades, vernielingen en slijtage door ons in kaart gebracht. Met deze gegevens kan op het juiste moment onderhoud worden ingepland. Een schouw medewerker is de oren en ogen van de weg.