Road Maintenance Support is een 24/7 organisatie welke belast is met het groen- en civieltechnisch onderhoud,
het plaatsen van verkeersmaatregelen en het onderhoud aan waterwegen op en rondom wegen.

Daarnaast verrichten we onderhoud en zeer diverse werkzaamheden die volgen uit incidenten (calamiteiten),
storingen en schades voor overheden en beheerders van openbare en semi- openbare ruimten.