RMS BV heeft verschillende certificaten behaald, waardoor wij onderscheidend zijn. Deze certificeringen bevestigen de kwaliteit van het door ons te leveren werk.

1. BRL 9101 procescertificaat

2. VCA** certificaat

3. NEN EN ISO 9001

4. NEN EN ISO 14001

RMS maakt onderdeel uit van De Eijk Groep en is op prestatieladder trede 5 gecertificeerd.
Voor de onderliggende documenten verwijzen wij u naar de website van De Eijk Groep of naar Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO)

SKAO Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen
De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) is verantwoordelijk voor alle zaken de ladder betreffende: het gebruik, de doorontwikkeling, het beheer van het certificeringschema, verbreding van deelnemende sectoren e.d.