Coentunnel tunnelonderhoud

Voor het periodieke onderhoud voeren we 4 x per jaar (gepland) tunnelwerkzaamheden uit aan de Coentunnel. Hierbij voeren we verkeersmaatregelen, veegwerkzaamheden, tunnelwassen, kolkenzuigen, inspecties en maaiwerkzaamheden uit.